WRITING

WRITING

Dinleme ve konuşma aktiviteleri ne kadar önemliyse, düşündüğünü doğru bir şekilde yazıya dökebilmek te bir o kadar önemlidir. Öğrencilerimizin kurumumuzdaki derslerinde bulunan ve yazı yazma becerisini geliştirmeyi amaçlayan aktivitelerimizde, özellikle kelime dağarcıklarını
geliştirerek, günlük yazışma kurallarını; iş dünyasında gerekli olacak resmi ve ticari yazışma örnekleri üzerinde çalışarak, ileride karşılarına çıkabilecek durumlar için onları hazırlamak amaç edinilmiştir.