Mesleki İngilizce / İş İngilizcesi

Mesleki İngilizce Eğitim Programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece mesleklere yönelik İngilizce eğitimlerine odaklanılmaktadır. Geleneksel eski yöntemlerin aksine günümüzde başlangıç seviyesinden itibaren mesleki İngilizce eğitimi verilebilmektedir. Çalışma yaşantısına uyum sağlamak ya da bir mesleğe özgü olarak ingilizce eğitimini geliştirmek isteyen bireyler için uygun dil programıdır. Programın temel amacı, öğrencilerimizin konuşma yeteneklerini üst seviyelere taşımak ve pratik iş ingilizcesi eğitimi vermektedir.

İş ingilizcesi eğitimlerimiz; yöneticiler için yoğun ingilizce eğitimi (VIP English) ya da iş dünyasında yer alan tüm bireyler için Akıcı Konuşma (Fluency) , telefonda konuşma teknikleri , toplantı yönetme ve sunuş teknikleri , pazarlık yapabilme teknikleri , resmi yazışmalar, rapor hazırlama, iş-ekonomi gazete ve dergileri okuyup anlama gibi iş hayatı için gerekli eğitimleri içerir ve kişiyi bu alanlarda geliştirmeyi hedefler.

Sektöre özel amaçlı olarak verilen mesleki İngilizce programında turizm, havacılık, tıp, hukuk, muhasebe, ön büro, bankacılık, finans, mekanik, IT, mühendislik gibi özel alanları içerir.  Bu mesleklere özgü olarak özel eğitim verilir. Birey hiç ingilizce bilmese dahi, bu programlarla mesleğine özel ingilizce eğitimine sıfırdan başlayabilir veya varolan ingilizcesini mesleki olarak geliştirebilir.