MOVIE CLUB

MOVIE CLUB

Movie Club, öğrencilerimizin hem eğlenirken hem öğrenmesini sağlayan, diledikleri popüler sinema filmini arkadaşları ile birlikte, altyazılı olarak izlemesine olanak sağlar. Film sonrasında öğretmenlerimiz eşliğinde yapılan değerlendirme sohbeti, öğrencilerimizin hem işitsel hem de görsel olarak yabancı dil öğreniminin hızlanması; anlama ve anladığını ifade etme becerilerinin geliştirilmesi ve dile karşı aşinalık kazanması açısından yabancı dil eğitim sürecini desteklemektedir.