GRAMMAR

GRAMMAR

Yabancı dili doğru kullanmanın, öğrenme sürecine ve dil gelişimine katkısı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu aktivitede, kelimeleri doğru kullanabilmek için gerekli olan gramer bilgisinin pekiştirmesi amaçlanmaktadır. Her ne kadar derslerde gramer eğitimi veriliyor olsa da; bu aktivitelerin en önemli faydası, öğrencilere gramer bilgilerini uygulama, bildiklerini pekiştirme ve kontrol ettirme imkanı veriyor olmasıdır.